info@gegee.edu.mn   +976 99039835

ГЭГЭЭГИЙН ФИЛОСОФИ

__________________________________________________________________________________________

"Нэг үүдийг нээвээс, үүд үүд нээгдмүй"

2500 шахам жилийн өмнө үүссэн Буддын гүн ухаанаас улбаатай энэхүү гайхамшигтай аргын чанадын нууц билэг оюуны мөн чанарыг таньж түүний хүч чадлыг хуримтлуулан нэг чигт төвлөрүүлж өгснөөр бусад чадварууд дагалдан өөрөө тодорч буй болдог зүй тогтлыг нээсэнд оршино.