info@gegee.edu.mn   +976 99039835

ГЭГЭЭГИЙН ЭРХЭМ ЗОРИЛГО

__________________________________________________________________________________________

Хятад хэл болон аливаа эрдэм мэдлэгийг сурах өндөр мэдлэг чадвар эзэмшсэн орчуулагч, судлаач бэлтгэдэг Монгол улсын тэргүүний боловсролын байгууллага байна.